Rekomendasyon para sa aborsyon

Sa huling tanong ay iisa ulit sila ng sagot at ito ay ang mag-aral nang mabuti. Gayun pa man, napakaraming mga talata sa Bibliya ang malinaw na nagpapakita kung ano ang pananaw ng Diyos tungkol sa aborsyon. Tamang Pangangasiwa ng Oras Ang oras ay isa sa pinaka-importanteng elemento sa buhay ng isang mag-aaral.

Lagom Ang pag aaral na ito ay isang pag tatangakang malaman ang damdamin, pananaw, at kaalaman ng mga estudyanteng kumukuha ng kursong Narsing sa Unibersidad ng Perpetual hinggil sa Lukemya.

Volume 31, Number 3, September http: Isa itong malaking suliranin hindi lamang sa estudyante o sa propesor, kundi pati na rin sa mga magulang sapagkat parang napunta lamang sa wala ang kanilang pinagpagurang pera sa pagbayad sa pag-aaral ng mga anak.

Pangalwa, mabigat ang psychological stress na dadalhin ng isang Rekomendasyon para sa aborsyon nagpa-abort, lalo na kung nasa bandang dulo na ng pagbubuntis.

Layunin Ang layunin ng pag-aaral na ito ay makatulong o maging gabay sa mga estudyante upang maiwasan nila ang ganitong sitwasyon. Limitasyon ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa mga estudyante mula sa unang antas ng Komersyo ng Unibersidad ng Santo Tomas.

Para sa mga nakapag sagawa na ng aborsyon, tandaan na ang aborsyon ay katulad din ng ibang kasalanan na kayang patawarin ng Diyos. Sapat lamang ang kakayahan ng mga ospital upang maakomodeyt ng mga posibleng biktima ng Lukemya.

Ang mga mag-asawa ay siyang magpapasiya kung ipagpapatuloy ba nila ang kanilang pagbubuntis o tatapusin ito sa isang abortion clinic.

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa aborsyon o pagpapalaglag?

Ayon sa isang report mula sa Guttmacher Institue noongmahigitna babae ang nagpapa-abort bawat taon. Dito sa Pilipinas, bawal ang aborsyon at ang paglabag dito ay nangangahulgan ng pagkakakulong.

Ikalawa, tandaan natin na ang Diyos ay Diyos ng himala. Kaya Niyang ingatan ang buhay ng ina at ng sanggol sa kanyang sinapupunan sa kabila ng hatol ng mga doktor.

Mas maraming aborsyon ang isinasagawa upang iwasan ang mga obligasyong kalakip ng pagsisilang ng sanggol kaysa sa protektahan sariling buhay ng isang ina.

Narito ang ilan sa mga argumento tungkol sa aborsyon. Para sa atin, ang sanggol sa sinapupunan ng isang ina ay isang buhay na tao na may karapatang patuloy na mabuhay.

International Family Planning Perspectives.

pamanahong papel

Ang isa pang argumento sa pagtataguyod ng aborsyon ay kung nakataya ang buhay ng ina. Maaring hindi pa nakikitaan ng mga estudyante ang halaga ng mga kurong ito ngayon, pero lahat ng pinag-aaralan o kurso na kinukuha ng mga estudyanate ngayon ay may malaking tulong sa buhay na haharapin ng mga estudyante sa labas ng apat na kanto ng eskwelahan at sa pagharap sa totoong buhay na naghihintay sa kanila.

Limang tao lamang ang pinasagutan ng survey. Ang lahat ng pagsisikap na iligtas ang buhay ng isang tao sa tiyan ng ina ay kalugod lugod sa paningin ng Diyos.

Mga Argumento Tungkol sa Aborsyon: Sang-Ayon Ka ba Sa Aborsyon?

Ang lahat ng ito ay nag-uugat lamang sa isang sanhi, at ito ay ang pag-aaral ng mabuti. Mas lalalong hindi ligtas ang sari-saring mga gamot gaya ng Cytotec o instrumentong maaaring mabili sa Quiapo o irekomenda ng kung sino-sino.

Gumamit ng condom, pills, o iba pang. Kahit sa 5 porsyentong nabanggit, hindi dapat na maging pangunahing solusyon ang aborsyon. Hindi sapat na dahilan ito upang huwag nang buhusan ng panahon ang mga kursong ito sapagkat parte pa rin sila sa humuhobog, hindi lamang sa utak o pag-iisip ng maga estudyante, kung hindi pati na rin sa kanilang mga personalidad.

Tandaan na ang aborsyon ay hindi lamang responsibilidad ng babae, kundi ng lalaki rin.

Pampalaglag ng bata: Aborsyon sa Pilipinas at bakit ito’y nakasasama

Sinasabi sa atin ng Jeremias 1: Mga Argumento Tungkol sa Aborsyon: Bagaman ito ay pinapayagan ng kanilang mga batas tungkol sa aborsyon, ang mga tao doon ay patuloy na nagdidebate, nagtatalo ng kanilang mga argumento tungkol sa aborsyon.

Ang bata ay walang kinalaman sa lahat ng nangyari at hindi siya ang kailangang magdusa sa kasalanang nagawa ng kanyang ama. Mas mabuti na raw na hindi na maisilang ang sanggol Argumento ng mga hindi sangayon sa aborsyon Maraming tao ang naniniwala na nag fetus sa sinapupunan ng nanay ay isa nang ganap na tao at may mga karapatan na ring tulad ng sa atin.Para sa mga nakapag sagawa na ng aborsyon, tandaan na ang aborsyon ay katulad din ng ibang kasalanan na kayang patawarin ng Diyos.

Sa pamamagitan ng pananampalataya at paghingi ng tawad sa Panginoong Hesu Kristo, lahat ng kasalanan maliban sa pamumusong sa Espiritu ay mapapatawad (Juan ; Roma ; Colosas ). Ayon naman sa mga “pro-choice” (sumasang-ayon sa aborsyon), dapat gawing leagal ang aborsyon dahil pinahihintulutan nito ang isang babae na mapanatili ang kanyang mga karapatan, matulungan ang isang bata na maghihirap lamang dahil sa lungkot at hirap ng buhay at makapagtatag ng mas ligtas at mapayapang bansa.5/5(32).

Tinataya ni Shah at Ahman6 na sa mga babaeng 15–19 nangyayari ang 9% ng mga di-ligtas na aborsyon sa Asia. sa kabataang babae mas nagaganap ang aborsyon at pagpa-ospital para magamot ang komplikasyon.

pero dahil sa laki ng populasyon ng Asia.4/4(4). Jan 19,  · Para sa iba, ang aborsyon ay dapat gawing legal, ngunit hindi nila naiisip na maaari nga itong maging legal dahil iyon ang gusto ng tao ngunit hindi nila naiintindihan na ito ay hindi nakabubuti o ligtas at sa mata ng Diyos ito’y isang uri ng pagpatay.

Ang aborsyon ay hindi dapat gawin legal. Sa makatuwid, para maka-iwas sa sitwasyon ng pagsisisi, dapat gawin ang ABC: Abstinence (Pag-iwas sa Pakikipagtalik) Birth Control o Family Planning at Condom Use o paggamit ng condom. Tandaan na ang aborsyon ay hindi lamang responsibilidad ng babae, kundi ng lalaki rin.

Ang Mukha ng Buhay sa Gitna ng Dilim at Liwanag ng Aborsyon KONKLUSYON AT MGA REKOMENDASYON Kabanata IV PAGLALAHAD PAGSUSURI PAGPAPAKAHULUGAN NG MGA DATOS buhay ng kalahokok Ang naging implikasyon ng pasya sa kasalukuyang tatlong babae na nakaranas na nang proseso ng induced abortion.

Download
Rekomendasyon para sa aborsyon
Rated 4/5 based on 35 review